Protokol pohrane, pristupa i upravljanja podacima regionalnog klimatskog modela (RCM)

Protokol pohrane, pristupa i upravljanja podacima regionalnog klimatskog modela (RCM) dobivenih u sklopu projekta ,,Jačanje kapaciteta Ministarstva zaštite okoliša i energetike za prilagodbu klimatskim promjenama te priprema Nacrata Strategije prilagodbe klimatskim promjenama (Broj ugovora: TF/HR/P3-M1-O1-010)", koji je financiran sredstvima iz Prijelaznog instrumenta tehničke pomoći EU.

Pohrana i pristup podacima

1. Pohrana podataka

Podaci dobiveni regionalnim klimatskim modelom (RCM; eng. regional climate model) veličine veće od 200 TB dugoročno će biti pohranjeni u repozitoriju podataka uspostavljenom u sustavu „Dabar“, koji služi kao digitalni akademski arhiv i repozitorij (https://dabar.srce.hr). Dabar je ključna komponenta podatkovnog sloja nacionalne e-infrastrukture Republike Hrvatske koja ustanovama i drugim dionicima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja rješava tehnološke preduvjete potrebne za sustavnu brigu o svojoj digitalnoj imovini – različitim digitalnim sadržajima i objektima koji su nastali kao rezultat djelovanja institucije i njezinih zaposlenika. Dabar omogućava jednostavnu uspostavu i održavanje većeg broja pouzdanih i interoperabilnih institucijskih i tematskih digitalnih repozitorija i arhiva bez troškova za ustanove - korisnike Dabra. Kroz uspostavu repozitorija u Dabru se dobiva pouzdano, fleksibilno i spremno za rad okruženje za razvoj i održavanje zbirki digitalne građe kroz podržane funkcionalnosti prikupljanja, trajne pohrane i diseminacije različitih digitalnih objekata. Dabar razvija i održava Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) u suradnji s partnerskim ustanovama iz akademske i istraživačke zajednice.

Repozitorij za RCM podatke, dobivene kao rezultat regionalnog klimatskog modela RegCM4, uspostavlja Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) te će biti dostupan korisnicima putem web sučelja repozitorija (repozitorij.meteo.hr). U repozitorij će stručno osoblje DHMZ-a pohraniti RCM podatke sukladno globalnim standardima za pohranu istraživačkih podataka te će Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) biti naveden kao vlasnik RCM podataka. Brigu o RCM podacima u ime MZOE, koji je vlasnik podataka, obavlja stručno osoblje DHMZ-a.

 

2. Kategorije podataka

RCM podaci bit će pohranjeni i korisnicima dostupni kroz 3 kategorije odnosno kao 3 skupa podataka (data set):

 1. odabrane varijable na dnevnoj vremenskoj skali za šire područje Republike Hrvatske
  • procjena veličine: 20 GB
  • detaljni metapodatkovni opis smješten je u Dabru i otvoreno je dostupan korisnicima putem web sučelja repozitorija
  • podaci su smješteni u Dabru i otvoreno su dostupni korisnicima putem web sučelja repozitorija (struktura direktorija)
  • administracija: DHMZ
 2. rezultati modeliranja za prizemne varijable na izvornoj frekvenciji zapisa za čitavu domenu modela
  • procjena veličine: 30 TB
  • detaljni metapodatkovni opis smješten je u Dabru i otvoreno je dostupan korisnicima putem web sučelja repozitorija
  • podaci su smješteni u Dabru i otvoreno su dostupni korisnicima putem web sučelja repozitorija (struktura direktorija)
  • administracija: DHMZ
 3. ukupan rezultat modeliranja za sve varijable na izvornoj frekvenciji zapisa za čitavu domenu modela
 • procjena veličine: 220 TB
 • detaljni metapodatkovni opis smješten je u Dabru i otvoreno je dostupan korisnicima putem web sučelja repozitorija
 • podaci su smješteni na sustavu za arhiviranje podataka Srca, a pristup podacima ostvaruje se na zahtjev. Temeljem odluke DHMZ-a će Srce s korisnikom podataka dogovoriti optimalan način isporuke traženih podataka.
 • administracija:
  • metapodaci: DHMZ;
  • podaci: Srce.

Svim korisnicima podataka će kroz napomenu uz sva tri skupa podataka biti dostupna mogućnost prijave na mailing listu putem koje će dobivati informacije vezane uz RCM podatke.

Pristup na repozitorij.meteo.hr će za RCM podatke koje pokriva ovaj Protokol biti otvorenog tipa.

 

Upravljanje RCM podacima (Data Management)

1. Uvjeti korištenja

 • Izvorni RCM podaci su slobodno dostupni za sve istraživačke, obrazovne i komercijalne aktivnosti pod licencom CC BY 4.0 (http://www.srce.unizg.hr/files/srce/docs/otvoreni-pristup/creative_commo...)
 • Za specifičnu obradu i/ili formatiranje podataka u prethodnoj točki mogu za korisnike postojati troškovi pripreme datoteka ovisno o konkretnom zahtjevu. Specifičnu pripremu podataka može napraviti Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).
 • Od korisnika podataka se očekuje povratna informacija o kvaliteti i iskoristivosti podataka kako bi se kvaliteta istih eventualno poboljšala.
 • Korištenje RCM podataka u bilo kojoj formi te u bilo kojem opsegu mora biti spomenuto u zahvalama (vidjeti pod točkom 2.)

2. Zahvale

Članci, studije, izvješća te ostali dokumenti koji su na bilo koji način koristili RCM podatke moraju sadržavati sljedeći tekst zahvale: “U izradi ovog dokumenta korišteni su rezultati regionalnog klimatskog modela RegCM4 dobiveni u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta Ministarstva zaštite okoliša i energetike za prilagodbu klimatskim promjenama te priprema Nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama (Broj ugovora: TF/HR/P3-M1-O1-010)” koji se financira sredstvima iz Prijelaznog instrumenta tehničke pomoći EU.” ili odgovarajući prijevod na jezik dokumenta u kojem se koriste RCM podaci.

Također, predlaže se sljedeći oblik referenciranja:

MZOE (2017.), RegCM4, Projekt programa Prijelazni instrument tehničke pomoći EU: Jačanje kapaciteta Ministarstva zaštite okoliša i energetike za prilagodbu klimatskim promjenama te priprema Nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama (Broj ugovora: TF/HR/P3-M1-O1-010), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE), Zagreb.

3. Ograničenja

Iako su RCM podaci detaljno analizirani i formatirani za potrebe repozitorija, suradničke institucije koje su sudjelovale na pripremi RCM podataka i pojedinci ne mogu jamčiti ispravnost podataka u svim uvjetima. Također, suradničke institucije i pojedinci nisu odgovorni za bilo koji nedostatak, trošak ili gubitak koji je direktno ili indirektno proizašao iz korištenja RCM podataka.

4. Razdoblje u kojem treba osigurati pristup podacima: 10 godina