Obavijest o privatnosti

Obavijest o privatnosti za Repozitorij Državnog hidrometeorološkog zavoda

Državni hidrometeorološki zavod posebnu pažnju pridaje zaštiti privatnosti svojih korisnika i njihovih osobnih podataka. Naša politika privatnosti dostupna je na mrežnim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Državni hidrometeorološki zavod (dalje u tekstu: Vlasnik repozitorija) pruža uslugu Repozitorija Državnog hidrometeorološkog zavoda (dalje u tekstu: Repozitorij) i voditelj je obrade podataka za Repozitorij. Pravni položaj Vlasnika repozitorija kao voditelja obrade reguliran je Pravilnikom sustava Dabar - Digitalni akademski arhivi i repozitoriji kojim Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar (dalje u tekstu: Srce) uređuje prava i obveze vezane uz korištenje sustava Dabar - Digitalni akademski arhivi i repozitoriji.

Srce je izvršitelj obrade osobnih podataka koji se nalaze u repozitoriju te pruža tehnološke preduvjete za uspostavu i održavanje repozitorija. Međusobna prava i obveze vezane uz obradu osobnih podataka u repozitoriju voditelj i izvršitelj obrade uređuju Ugovorom o obradi osobnih podataka.

Vlasnik repozitorija omogućuje pristup Repozitoriju na dva načina: prijavom korisnika u Repozitorij i pristupom sadržaju Repozitorija bez korisničke prijave.

Vlasnik repozitorija ima legitimni interes za prikupljanjem pokazatelja korištenosti Repozitorija te za osiguravanjem preduvjeta za postupanje po zahtjevima iz područja informacijske sigurnosti. Na temelju takvog legitimnog interesa Vlasnik repozitorija je ovlašten prikupljati sljedeće osobne podatke svih korisnika koji pristupaju Repozitoriju:

  1. IP adresa računala s kojeg je pristupljeno Repozitoriju i
  2. vrijeme pristupa Repozitoriju.

Prikupljeni osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe niti će se prenositi trećim stranama osim u slučaju povrede informacijske sigurnosti u kojem slučaju će navedeni podaci biti dostavljeni nacionalnom CERT-u. Navedeni osobni podaci svih korisnika koji pristupaju Repozitoriju čuvaju se 24 mjeseca od evidentiranog pristupa Repozitoriju nakon čega se trajno brišu osim ako postoje drugi legitimni razlozi za obradu podataka sukladno pozitivnim propisima.

Prijavom u Repozitorij nastaje korisnički odnos između Vlasnika repozitorija i korisnika koji korisniku omogućuje korištenje personaliziranih funkcionalnosti Repozitorija. Za potrebe omogućavanja korištenja personaliziranih funkcionalnosti Repozitorija prikupljaju se i obrađuju sljedeći osobni podaci korisnika koji se prijavljuju u Repozitorij:

  1. ime korisnika,
  2. prezime korisnika,
  3. adresa elektroničke pošte korisnika,
  4. AAI@EduHr korisnička oznaka,
  5. OIB i naziv ustanove.

Prikupljeni osobni podaci korisnika koji se prijavljuju u Repozitorij mogu se koristiti za izradu statističkih prikaza korištenosti Repozitorija te se neće koristiti u druge svrhe niti će se prenositi trećim stranama. Navedeni osobni podaci korisnika koji se prijavljuju u Repozitorij čuvaju se 36 mjeseci od zadnjeg prijavljivanja korisnika u Repozitorij.

Prilikom korištenja funkcionalnosti „Zahtjev za primjerkom dokumenta“, prikupljaju se i obrađuju sljedeći osobni podaci korisnika:

  1. ime korisnika,
  2. prezime korisnika i
  3. adresa elektroničke pošte korisnika.

Prikupljeni osobni podaci korisnika navedene funkcionalnosti bit će vidljivi urednicima repozitorija u kojem je objekt pohranjen te se mogu koristiti za izradu statističkih prikaza korištenosti Repozitorija. Prikupljeni osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe niti će se prenositi trećim stranama. Navedeni osobni podaci korisnika koji koriste funkcionalnost „Zahtjev za primjerkom dokumenta“ čuvaju se 36 mjeseci od popunjavanja zahtjeva. Prilikom korištenja osobnih podataka za izradu statističkih prikaza i objava pokazatelja korištenosti Repozitorija, podaci će biti prikazivani u anonimiziranom ili zbirnom obliku tako da se više ne mogu povezati s određenim korisnikom.

Korisnici Repozitorija imaju, pod uvjetima iz Opće uredbe o zaštiti podataka, pravo na pristup osobnim podacima koje Vlasnik repozitorija prikuplja, pravo na brisanje (zaborav), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na ispravak osobnih podataka ukoliko su oni neispravni ili su izmijenjeni.

Za sva pitanja vezana uz Repozitorij potrebno je obratiti se na adresu [javascript protected email address].

Za pitanja vezana isključivo uz zaštitu osobnih podataka potrebno je obratiti se službeniku za zaštitu podataka na e-mail [javascript protected email address].

Na prikupljanje i obradu osobnih podataka korisnik ima pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.